โบนัสโปรแม่ข่าย ยิ่งคุณแนะนำเพื่อนมาก ยิ่งได้มาก

  • ทุกๆ 1,000,000 บาท ยอดแทงของเพื่อน เราให้ผู้แนะนำเพิ่ม 10,000 บาท  โปรโมชันนี้ ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 หลังจากนั้นรับไปเลย 1 ล้านละ 5,000 บาท
  • ต้องมีลูกข่ายขั้นต่ำ 10 คน